Scheiden & Kinderen

Kinderen komen altijd op de eerste plaats

Wanneer er kinderen zijn betrokken bij een scheiding is dit vaak het meest belangrijke onderdeel van de scheiding. Niet voor niets kiezen mensen er regelmatig voor om bij elkaar te blijven ‘ voor de kinderen’.

Wij zien de kinderen als een volwaardige derde gesprekspartner. Het is belangrijk dat zij zich betrokken en gehoord voelen bij dit proces en de beslissingen die ook voor hun toekomst genomen worden. (de invulling hiervan is uiteraard van de leeftijd van het kind)

De formele zaken bij een scheiding met kinderen gaan over de kinderalimentatie en het opstellen van een ouderschapsplan. Maar er zijn veel meer zaken waaraan gedacht kan worden.

U blijft samen verantwoordelijk voor de kinderen, ook na de scheiding. Hiermee wordt niet alleen de dagelijkse zorg bedoeld maar ook de financiële zorg. Daarom wordt er altijd samen met u een ouderschapsplan opgesteld.

Ouderschapsplan

  • beschrijving hoe u de zorg voor de kinderen wilt verdelen
  • welke invulling van het ouderschap u kiest
  • afspraken over de eventuele omgangsregeling
  • persoonlijke berekening voor de kinderalimentatie
  • Invulling ouderschap

Een Co-ouderschap is niet persé beter dan een omgangsregeling. De invulling is anders en beiden hebben hun eigen voor- en nadelen die wij graag uitgebreid met u bespreken. Maar de toekomst voor uw kind wordt vooral bepaald door de afspraken die onderling worden gemaakt en vastgelegd.

Het is vooral belangrijk om als ouders goed met elkaar te bespreken wat er van elkaar verwacht wordt. Op welke wijze u de kinderen wilt (blijven) opvoeden, wat de verdeling van de kosten wordt en hoe het in de praktijk het beste zou kunnen werken.

Co-ouderschap

Co- ouderschap betekent dat de ouders samen de zorg- en opvoedingstaken delen. De kinderen wonen om de beurt bij één van de ouders. De verdeling van tijd hoeft niet letterlijk fifty/fifty te zijn, er zijn vele vormen denkbaar.

Beide ouders:

  • hebben het ouderlijk gezag over het kind.
  • hebben de plicht en het recht het kind te verzorgen en op te voeden.
  • zijn verantwoordelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind
  • hebben de plicht om de band van het kind met de andere ouder te bevorderen
  • hebben de plicht en het recht om naar draagkracht financieel bij te dragen in de zorg en opvoeding van hun kind

Terwijl de ouders kiezen voor het co-ouderschap zijn het de kinderen die het gaan uitvoeren. Zij wonen straks in twee huizen en slapen in twee bedden, daar moet je als kind wel tegen kunnen.

Scheiden & Geld

Het financiele aspect rondom een scheiding wilt u goed bekijken, het gaat immers om een nieuwe start voor alle betrokkenen.

Scheiden en Mediation

Een mediator vult aan vanuit juridisch en finaciele expertise en kan er ook aan bijdragen dat de gesprekken constructief blijven verlopen.