FinAlliance Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van FinAlliance. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door FinAlliance.

Inleiding:
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoud:
1. FinAlliance
2. Doel gegevens
2.1 Het versturen van nieuwsbrieven
2.2 Contact opnemen
2.3 Analytics
3. Ontvangers
3.1 Mailchimp
3.2 Google
3.3 Antagonist
4. Opslag periode
4.1 Gegevens benodigd voor advisering
4.2 Digitaal dossier
4.3 Het versturen van nieuwsbrieven
4.4 Contact opnemen
4.5 Analytics
5. Beveiliging
6. Jouw rechten
6.1 Recht op inzage
6.2 Recht op rectificatie
6.3 Recht op overdracht
6.4 Recht op wissen van gegevens
6.5 Recht op het indienen van een klacht
6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
7. Plichten

1. FinAlliance
Je leest op dit moment de privacy verklaring van FinAlliance. FinAlliance is een financieel adviesbureau dat zich richt op het geven van advies op het gebied van hypotheken, het maken van financiële planningen en het begeleiden van cliënten bij (echt)scheidingen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door FinAlliance verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door FinAlliance, neem dan gerust contact op!

info@finaliance.nl | 088 – 62 62 062
Bijdorp Oost 42 | 2992 LA | Barendrecht
Btw. Nr. NL8519.17.938.B01 | KVK Nr. 55945171

FinAlliance is een vennootschap onder firma, welke wordt gedreven door Fred Dorsman en Annette van den Heuvel
2. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door FinAlliance. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven
FinAlliance stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor en achternaam en e-mailadres worden hiervoor verzameld.

2.2 Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met FinAlliance via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraagstelling.

2.3 Analytics
De website van FinAlliance verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

3. Ontvangers
De gegevens die FinAlliance ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1 Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2 Google
De e-mail van FinAlliance wordt gehost bij Google.  Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

3.3 Antagonist
De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van FinAlliance zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

4. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door FinAlliance, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1 Gegevens benodigd voor advisering
Jouw persoonlijke gegevens worden ingevoerd in een 2-tal systemen, namelijk Nationale Hypotheekbond en Figlo. In Nationale Hypotheekbond worden naast je persoonlijke gegevens ook de via ons kantoor lopende contracten bewaakt en bewaard. Denk hierbij aan hypotheken, verzekeringen en rekeningen. In het kader van onze wettelijke zorgplicht naar jou toe als onze klant, zijn wij verplicht deze gegevens te bewaren.
In Figlo maken wij onze adviezen voor jou. Ook in deze berekenings- en advies software worden jouw persoonlijke en financiële gegevens dus ingevoerd en bewaard.

4.2 Digitaal dossier
Alle documenten die benodigd zijn voor je advies- en/of bemiddelingsvraag worden opgeslagen in jouw persoonlijke, digitale klantendossier. Dit klantendossier is opgeslagen in de cloud. Hiervoor maken wij gebruik van de Google Drive.

4.3 Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@finalliance.nl.

4.4 Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met FinAlliance via mail of whatsapp, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.5 Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5 Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens in eerste instantie soms ook fysieke kopieën gemaakt. Deze gegevens worden later (nadat het adviestraject is afgerond) gedigitaliseerd en daarna door ons vernietigd. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door FinAlliance of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van FinAlliance prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten
6.1 Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij FinAlliance vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met FinAlliance. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2 Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door FinAlliance. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

6.3 Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij FinAlliance opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient FinAlliance al jouw gegevens over te dragen aan jou.

6.4 Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij FinAlliance vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.5 Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat FinAlliance niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat FinAlliance jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@finallliance.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten
FinAlliance verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van FinAlliance via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan FinAlliance de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met FinAlliance met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst of het bemiddelen bij een hypotheekaanvraag), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
FinAlliance behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer FinAlliance dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van FinAlliance te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@finalliance.nl
Bijdorp Oost 42 | 2992 LA | Barendrecht
Btw. Nr. NL8519.17.938.B01 | KVK Nr. 55945171