Nieuwe campagne AflossingsBlij

De nieuwe campagne AflossingsBlij wonen:
 
Banken vinden het belangrijk dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek goed nadenken over hun financiële situatie aan het einde van de looptijd. Daarom start de Nederlandse Vereniging van Banken in opdracht van de gezamenlijke banken op 1 oktober met de publiekscampagne ‘Word ook aflossingsblij’.
 
Voor veel mensen geldt dat zij nu al sparen om de hypotheek terug te betalen of dat ze weten dat ze aan het einde van de looptijd voldoende inkomen hebben voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Maar er zijn ook mensen die niet sparen of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek. Voor deze groep geldt: Als je nu al weet dat je straks in je woning wil blijven wonen is het goed om nu maatregelen te nemen door te gaan aflossen of te gaan sparen.
 
Klanten met een aflossingsvrije hypotheek kunnen in de toekomst tegen veranderingen aanlopen die van invloed zijn op hun financiële situatie. Allereerst kan het inkomen dalen vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarnaast hebben huiseigenaren na dertig jaar geen recht meer op de hypotheekrenteaftrek. Tot slot, kunnen de maandlasten van een nieuwe hypotheek stijgen doordat bij een nieuwe hypotheek minimaal 50% van de marktwaarde van de woning moet worden afgelost. Het is daarom goed om te kijken hoe je er in de toekomst financieel voor staat zodat je weet of je de lasten van een nieuwe hypotheek ook dan kunt dragen. Als dat niet het geval is kun je nu al maatregelen nemen door bijvoorbeeld af te lossen of te sparen.
 
Om er voor te zorgen dat klanten niet voor verrassingen komen te staan benaderen ook wij onze klanten actief om de mogelijke gevolgen in kaart te brengen. Inmiddels zijn via deze gezamenlijke campagne al 52.000 klanten bereikt en is aan 27.000 klanten financieel inzicht gegeven. Met de campagne ‘Word ook aflossingsblij’ hopen banken nog meer mensen te bereiken en inzicht in hun financiële situatie te geven. Daarbij is het de ambitie van banken dat iedereen zorgeloos in de eigen woning kan blijven wonen.
 
Toch is een waarschuwing wel op zijn plaats. Het (deels) vervroegd aflossen van een hypothecaire lening heeft de nodige fiscale consequenties en binnen samenlevingsverbanden ook aanvullend vermogensrechtelijke gevolgen. Ook is er bij het aangaan van de hypotheek een advies gemaakt wat voorziet in het gedeeltelijk niet aflossen van de hypotheek. Goed inventariseren is dus nodig! Voordat u overgaat tot vervroegd aflossen van uw aflossingsvrije hypotheek , doet u er goed aan deze consequenties nauwkeurig te bekijken. Pas wanneer alle consequenties duidelijk in beeld zijn kan op een verantwoorde wijze worden besloten om wel of niet tot vervroegde aflossing van de hypotheek over te gaan. Het opnieuw toetsen aan het oorspronkelijke advies, of het opnieuw inwinnen van advies is dan ook verstandig!
 
Aangezien wij de actie van de Nederlandse Vereniging van Banken als een positief signaal zien, nodigen wij u hierbij uit voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek om samen met u de mogelijkheden te bekijken.
 
Bel ons voor het maken van een afspraak op 088-6262062
 

AflossingsBlij in en uw woning in balans