Nieuw huwelijksvermogensrecht

 
Wie dit jaar gaat trouwen krijgt te maken met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Samen alles delen behoort tot het verleden.
 
Wat er voor in de plaats komt is een beperkte gemeenschap van goederen waarbij in beginsel alles wat je voor het huwelijk zelf bezit, ook van jezelf blijft wanneer je trouwt.
Alles wat je tijdens het huwelijk gemeenschappelijk bezit ook gemeenschappelijk blijft tijdens het huwelijk. Alles wat je tijdens het huwelijk verkrijgt wordt gemeenschappelijk bezit.
Mocht je dit niet willen dan moet je alsnog huwelijkse voorwaarden laten opmaken.
 
Het lijkt een mooi systeem, maar belangrijk om rekening mee te houden is uw administratie. Door de nieuwe regelgeving zullen partners bij moeten gaan houden wat persoonlijk bezit is en wat gezamenlijk. Dit bleek in het verleden bij huwelijkse voorwaarden al veelvuldig te worden vergeten!
 
Er zijn meerdere situaties die vragen om advies:

  • Wat als de ene partner meer vermogen heeft dan de ander en er wordt een woning gekocht op een andere verhouding dan 50/50%;
  • Hoe zit het met schulden die tijdens de huwelijkse periode zijn aangegaan;
  • Stel dat een van beiden een eigen onderneming heeft of start, hoe zit het dan met een redelijke vergoeding bij einde van het huwelijk;
  • Wat zijn de gevolgen als u geen uitvoering geeft aan de regels rondom huwelijkse voorwaarden.

Bovenstaande geeft al aan dat het complexer is dan in eerste instantie doet vermoeden. Goed advies was belangrijk en is nog belangrijker geworden!

Gelukkig stel op de motor