Taxatierapport nodig?

 

Kosten taxatierapport

Het traditionele tarief voor een taxatierapport is vaak afhankelijk van de getaxeerde waarde van de woning. Gebruikelijk was 1,85 promille, dat is 0,185% van de getaxeerde waarde. Gelukkig zijn er de laatste tijd zijn ook veel aanbieders die een vast tarief aanbieden voor een taxatierapport. Hierdoor wordt het taxatierapport een stuk goedkoper bij woningen tot circa € 350.000,=. Let er wel op dat er vaak nog bijkomende kosten zijn zoals kadasterkosten, gemeentelijke leges, administratiekosten en de BTW.

Acceptatie bank taxatierapport

De bank accepteert niet elk taxatierapport. Wanneer u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. (veelal NWWI) Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moet voldoen. Als de taxateur is ingeschreven in een van de erkende registers en het taxatierapport voldoet aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, dan accepteert elke geldverstrekker (bank) het taxatierapport. Banken eisen daarnaast dat de taxateur lokaal bekend moet zijn. Veelal mag hij taxeren binnen een straal van 20 kilometer vanaf zijn vestigingsplaats.

Wanneer taxatierapport

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben van de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Andere redenen zijn aan of verkoopbeslissing, WOZ contra taxatie, boedelscheiding, en aanslag successierechten.

Inhoud taxatierapport

Tijdens woningtaxatie worden de volgende gegevens opgenomen:

  • Soort woning
  • Grootte, aard en indeling van de woning
  • Grootte, aard en indeling van het perceel
  • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
  • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
  • Het niveau van afwerking
  • Esthetische en architectonische kwaliteit
  • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?

Het taxatierapport bevat verder een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met de waardeontwikkelingen van de betreffende woning.

U ziet dat het taxatierapport meer is dan een korte omschrijving van uw woning. Mocht u meer informatie willen of overgaan tot het (laten) organiseren van een taxatierapport dan horen wij graag van u!
Wij organiseren en regelen voor u de aanvraag!