Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek betaal je iedere maand alleen rente over het geld dat je hebt geleend. Je lost dus niets af. Dat doe je pas aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Dan betaal je in één keer het geleende bedrag terug. Om te zorgen dat je tegen die tijd over dat bedrag beschikt, sluit je een spaarverzekering af. Via deze spaarverzekering ‘spaar’ je het bedrag bij elkaar.

Aflossing verzekerd
De verzekeringspremie die je iedere maand betaalt bestaat uit twee delen, een risicodeel en een spaardeel. De risicopremie wordt gebruikt voor het verzekeringsdeel. Het spaardeel zorgt voor een gegarandeerd geldbedrag. Je weet dus altijd zeker dat je aan het einde van de looptijd je hypotheek geheel kunt aflossen, omdat de hoogte van de spaarpremie zodanig wordt vastgesteld dat aan het einde van de looptijd het spaarsaldo, inclusief de hypotheekrente gelijk is aan de hypotheekschuld.

Constante woonlasten
Een kenmerk van de spaarhypotheek is dat de spaarrente even hoog is als de hypotheekrente. Een stijging van de rente betekent dat je maandelijks een hoger rentebedrag moet gaan betalen over het geld dat u geleend heeft. Je hoeft echter minder premie te betalen, omdat automatisch ook de spaarrente omhoog gaat. Hierdoor blijven je maandlasten vrij constant, zelfs als de rente varieert.

Lastig overstappen
De koppeling tussen de hypotheek- en spaarrente heeft ook nadelen. Je moet de lening en de spaarverzekering bij dezelfde instelling afsluiten. Daar zit je voor de rest van de looptijd ook aan vast. Het tussentijds overstappen naar een andere geldgever is meestal een kostbare zaak.

Voor wie?
De spaarhypotheek biedt vrijwel constante lasten, een gegarandeerd geldbedrag op het eind en dus veel zekerheid. Dit maakte de hypotheek interessant voor mensen die zich geen kostenstijgingen konden permitteren.

De voordelen

  • Je weet zeker dat je het complete hypotheekbedrag bij elkaar ‘spaart’.
  • Je woonlasten zijn vrij stabiel, zelfs als de hypotheekrente stijgt.
  • Het kapitaal dat je al sparend opbouwt, is geheel belastingvrij.

Nadelen

  • Je spaart nooit meer bij elkaar dan het hypotheekbedrag.
  • De koppeling tussen hypotheek en spaarrekening geeft je weinig flexibiliteit.
  • Je bent relatief duur uit als de hypotheekrente (en dus de spaarrente) laag is.