Bankspaarhypotheek

Bij de bankspaarhypotheek wordt de lening afgelost met het saldo van een (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening. Voor de spaarvariant geldt dat de rentevergoeding gelijk is aan de verschuldigde hypotheekrente. Het grote verschil met de beleggingsvariant is dat het rendement niet gegarandeerd is. Na afloop van de rentevastperiode moet de hypotheekrente opnieuw worden vastgesteld. Is deze rente hoger of lager dan voorheen, dan geldt dat ook voor de rentevergoeding bij de spaarvariant. Het gevolg is dat de inleg daalt of stijgt, zodat de totale nettolasten min of meer stabiel zijn.

Voordelen:

  • U profiteert maximaal van de fiscale renteaftrek in Box 1.
  • U heeft een vaste maandlast, bestaande uit rente en inleg.
  • De lening wordt gegarandeerd afgelost aan het einde van de looptijd.

Nadelen:

  • In Box 1 geldt een maximale kapitaalvrijstelling.
  • De spaar- of beleggingsrekening en de bankspaarhypotheek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.