Bankgarantie

 
Bij de aankoop van een woning wordt tussen de koper en verkoper overeengekomen dat er een waarborgsom wordt gestort die voldoet aan 10% van de koopsom van het gekochte onroerend goed.
In plaats van het storten van de waarborgsom bij de notaris, kunt u ook kiezen voor het stellen van een bankgarantie tot maximaal 10% van de koopsom. Deze garantstelling geeft voldoende zekerheid aan de verkoper dat u de verplichtingen uit de koopakte zult nakomen.
 
Het is belangrijk om de bankgarantie snel regelen. Dit heeft u ook met de verkoper afgesproken. Met het stellen van een bankgarantie voorkomt u dat u door de notaris in gebreke wordt gesteld. Wij kunnen u deze snelheid garanderen. FinAlliance regelt voor u de aanvraag- en afhandelingsprocedure voor het stellen van de bankgarantie.
 
Vaak is het mogelijk om de afrekening van de bankgarantie te laten voldoen door de notaris. U bent dan vooraf geen kosten verschuldigd.
 
Wilt u u meer informatie willen of overgaan tot aanvragen van de zekerheidsstelling?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek. We denken graag met u mee.