De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van onze website. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan FinAlliance en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.
Eventueel door u verstrekte gegevens op deze site zullen met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld en niet voor reclame-uitingen worden doorverkocht.
FinAlliance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het renteoverzicht en de nieuwsitems.
Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van FinAlliance is verkregen.